oficiální web obce

Martin Beksa

… rád bych se v tomto úvodníku věnoval rekapitulaci plnění společného programového prohlášení zastupitelstva obce Vlastibořice zveřejněného 24.11.2010, které jsme na základě priorit jednotlivých kandidujících uskupení v naší obci přijali. Jelikož stávající zastupitelstvo obce vstupuje do posledního půlroku své činnosti, domnívám se, že je na místě, naši dosavadní skoro čtyřletou činnost zhodnotit. Pokusím se také nastínit akce, které bychom ve zbytku funkčního období rádi realizovali, či z hlediska dlouhodobé koncepce rozvoje obce pro nové zastupitelstvo připravili.  Celý příspěvek

… je to již čtvrtý předvánoční úvodník, který pro vás píši. Pokaždé jsem se jej snažil odlišit od ostatních úvodníků v roce, které jsou většinou zaměřeny na informování o dění v obci. Nebudu dnes na tomto místě bilancovat uplynulý rok, to ponechám úvodníku novoročnímu. Také zde nebudu obšírně informovat o novinkách za poslední období, většinu informací najdete na dalších stránkách Zpravodaje. Dovolím si udělat tentokrát výjimku.  Celý příspěvek

Obec Vlastibořice vypracovala vlastní program rozvoje obce, jehož cílem je vyjasnit zejména priority rozvoje obce a rozvržení jednotlivých rozvojových činností na nejbližší roky ale i s výhledem na delší období. Program rozvoje obce může například přispět k lepšímu využití finančních prostředků obce, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Celý příspěvek

… aktuální úvodník píši krátce po pondělním večeru, kdy se bohužel i přes naši obec přehnala po vlně veder fronta doprovázená vydatnými dešťovými srážkami a mohutným větrem. V případě naší obce spadlo během dvou hodin neuvěřitelných 112mm dešťových srážek! Vítr měl místy sílu orkánu. Tato prudká bouřka po sobě zanechala zejména stopy v podobě vyplavených suterénů a sklepů domů, proteklé střešní a stropní konstrukce, včetně výplní otvorů řady obydlí (např. v DPS byly přímo zasaženy tři bytové jednotky). Zatopeny byly komunikace, na mnoha místech došlo k naplavení zeminy, štěrků a asfaltů, destrukci zpevněných ploch. Vyvráceno nebo rozekláno bylo několik stromů podél cest. Nečistoty a bláto skončily bohužel také v požární nádrži, což je velmi nepříjemné vzhledem k využití této vodní plochy.

Celý příspěvek

… rád bych v tomto úvodníku zrekapituloval zejména aktuální dění v obci a dále vás krátce seznámil s finální podobou Plánu rozvoje obce, který jako jeden z dalších důležitých dokumentů naše obec vypracovala a na blížícím se veřejném zasedání obce také pravděpodobně schválí.

Celý příspěvek

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat vlastní program rozvoje obce, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Celý příspěvek

v rukou držíte listopadové číslo Zpravodaje, které vám přináší opět aktuální informace o dění v naší obci. Nejprve mi dovolte krátké shrnutí toho, co se za uplynulý měsíc podařilo. Byla dokončena první etapa ošetření a prořezání vzrostlých stromů na obecních pozemcích, následovat bude ještě druhá etapa. Zejména listnaté stromy u obou našich hřbitovů bude nutné ošetřit, aby nedošlo k pádu větví na pomníky.

Celý příspěvek

… během posledního měsíce se nám podařilo realizovat a dokončit několik úkolů, které jsme dlouhodobě plánovali. Byla finalizována komplexní oprava veřejného osvětlení včetně nastavení intervalů nočního svícení. Firma MSB dokončila opravy lokálních výmolů obecních komunikací včetně asfaltového prostřiku rozpadlých krajnic.

Celý příspěvek