oficiální web obce

Stezka vede od památné lípy ve Vlastibořicích do Albrechtic. Na trase je 8 zastavení, které vás seznámí s historií kraje, kulturními a přírodními památkami a archeologickými nálezy. Na obecním úřadě ve Vlastibořicích si můžete vyzvednout průvodce naučnou stezkou.

Délka: 2,5 km

Na Obecním úřadě jsou pro zájemce připraveny tři druhy propagačních materiálů k naučné stezce „Vlastibořická cesta“.

Najdete v nich základní informace o historii území Vlastibořic a Albrechtic, informace o archeologických nálezech, památkách a o lidové architektuře. V každém letáku také najdete mapku stezky s vyznačenými odpočívadly, lavičkami a informačními panely.