oficiální web obce

Zjištění, že by Vlastibořice mohly mít nějakého svého „domácího“ malíře, se zdá být možná překvapivým. Co však víme o tomto malíři, kde a jak žil, co vůbec maloval? Proč spojil část svého života s Vlastibořicemi, kde v 80. letech minulého století trávil ve své chalupě mnoho času a kde také vznikla řada jeho nejlepších obrazů?

Rodištěm malíře a grafika Jaroslava Kellara jsou Hodkovice nad Mohelkou, kde se narodil v únoru roku 1924 ve fotografické rodině Antonína a Marie Kellarových. O šest let později, roku 1930, se rodina se dvěma dětmi přestěhovala do Čáslavi, přesto si Jaroslav Antonín uchoval ke krajině svého dětství vřelý vztah.

V době války se Jaroslav Antonín v Čáslavi vyučil fotografem jako jeho otec. Po válce, v letech 1945-48, vystudoval Státní grafickou školu v Praze. Po studiích se vrátil do Čáslavi do domu svých rodičů, oženil se a žil zde se svou manželkou a dvěma syny až do své smrti v roce 1988. Pracoval v Pardubicích jako výtvarník propagace a měl zde i svůj ateliér, protože se již věnoval také malování.

Roku 1981 byl stižen infarktem a nemohl již aktivně pracovat, proto častěji pobýval na své chalupě po prarodičích Josefu a Marii Hnízdilovými, ve Vlastibořicích č.p. 37, nedaleko rodných Hodkovic, kde si zařídil ateliér, který se mu na sklonku života stal druhým domovem. V malebném prostředí venkovské chalupy na kraji vesnice a uprostřed luk a ovocného sadu nacházel pro svou práci potřebný klid a inspiraci. Tu nacházel také v širokém okolí své chalupy, rád se toulal se skicářem v ruce krajem Podještědí a Českého ráje.

Kellar ale nebyl malířem krajinných pohledů a nálad. Příroda, jež ho inspirovala nejvíce, byla pro něj hlavně východiskem k básnickému přetvoření námětu, nebo k vyjádření psychologického sdělení. Miloval stromy, které pro něj představovaly člověka s jeho problémy, v jeho pozdější tvorbě se projevovala také ekologická tématika. Technika jeho malování dospěla postupně k velice osobitému stylu, pro nějž je typická výrazná černá kontura a převážně kombinované techniky. Vytvořil mnoho černobílých i barevných linorytů a také celé cykly obrazů.

Dílo Jaroslava Kellara bylo vystavováno na Pardubicku, kde měl do roku 1980 asi 20 výstav, dále v Čáslavi a své grafiky vystavoval jako host Hollara v Praze. V severních Čechách měl výstavy v Turnově, Hodkovicích nad Mohelkou, Železném Brodě, Lomnici nad Popelkou.

J. A. Kellar zemřel náhle, uprostřed své tvůrčí práce, v Čáslavi 18. srpna 1988, stižen dalším rozsáhlým infarktem.

(ukázky díla s laskavým svolením Východočeské galerie v Pardubicích)