oficiální web obce

Vedoucí DPS je paní Blanka Menclová, tel. 485 146 033, mail:  dps.vlastiborice@seznam.cz

Žádost o přijetí je ke stažení zadost, předání je možné v DPS Vlastibořice nebo na Obecním úřadě Vlastibořice.

Letáček Spokojený domov


Základní informace o DPS

Charakteristika objektu:
Rekonstrukce stávající budovy školy a přístavba nového traktu za účelem vybudování domu s pečovatelskou službou s kapacitou 14 bytových jednotek, sociálního zařízení, ošetřovny, ohřevny jídel a společenské místnosti.

Z hlediska nepříznivého trendu vývoje české populace je zřejmé, že naše obyvatelstvo stárne. Roční přírůstek je dlouhodobě záporný (-0,2%). Začíná rapidně přibývat lidí v postproduktivním věku, o které se bude muset naše společnost postarat. Mnozí z nich jsou nemohoucí, nemocní či jinak handicapovaní. I oni mají právo na poklidné a plnohodnotné stáří. Bohužel to spoustě z nich není umožněno. Nemohou si sami nakoupit, dojít si k lékaři. Časté dojíždění za lékařem či službami do města jsou pro mnohé z nich vyčerpávající, traumatizující, nerealizovatelné. Návštěva lékaře u pacienta doma nepřipadá v úvahu a služby geriatrických sester již osm let nefungují.
Na vesnicích je situace pro tyto lidi složitá a mnohdy neřešitelná. Z důvodu nedostačující kapacity domů s pečovatelskou službou v okrese Liberec a zejména v okolí Turnova, bylo přistoupeno k záměru vybudovat zázemí pro staré a nemohoucí spoluobčany.

Dohodou obcí Vlastibořice – Soběslavice – Radimovice vznikl plán na stavbu domu s pečovatelskou službou ve Vlastibořicích. Toto zařízení by mělo kapacitně pokrýt tyto tři obce i s možností obsazování lidmi z okolních vesnic.

Organizační členění:
Pečovatelský dům je navržen pro maximální kapacitu 16 osob. Průměrný věk klientů se odhaduje na 65 let. Klientům je poskytován celoroční pobyt s komplexní ošetřovatelskou a zdravotní péčí. Poskytované služby jsou směřovány k pozitivnímu ovlivnění a zachování kvality života a k vytvoření pocitu domova klientů.

Základní potřeby klientů a chod domu zajišťuje kvalifikovaná ošetřovatelka. Odborné zdravotnické výkony a odborná vyšetření jsou prováděna ve zdravotnických ambulantních zařízeních v Turnově a Příšovicích. Ošetřovatelská péče je poskytována denně. Pečovatelský dům klientům i občanům žijícím v obci Vlastibořice zajišťuje denně hlavní jídlo (obědy). Součástí objektu je i prostorná prádelna s automatickou pračkou, kde si můžou klienti prádlo vyprat a usušit.

Objekt DPS
Počet traktů: 2
Počet bytových jednotek: 14
Celková kapacita: 24 osob
Počet podlaží: nový trakt 4, stávající trakt 3
Průměrná plocha bytu: 42,9 m2
Vytápění: centrální el. s akumul. do vody
Obslužnost: nový trakt a podkroví – výtah
Dispozice v BJ: chodba, obytná kuchyň, komora, WC + koupelna, (ložnice)