oficiální web obce
SPOLKY

Základním posláním našeho klubu je umožnit našim ženám jejich setkání, popovídání si, obohatit je o nové poznatky a uplatnit jejich schopnosti a dovednosti. Scházíme se jednou měsíčně ve vinárně kulturního domu v Katusicích, kde je i možnost občerstvení. Takřka za dva roky působení klubu jsme vystřídaly různá témata našich schůzek, například:

 • Historie Katusic ve fotografiích
 • Příprava čajů
 • Doteková terapie
 • Přednáška o léčivé kosmetice + velikonoční výstavka
 • Co mám nejstaršího v kuchyni
 • Přednáška obvodního lékaře, ženské zdravotní sestry
 • Kulturní aktuality
 • Pečení vánočních perníčků
 • Procházky po okolí
 • Účast na vánočním jarmarku
 • Nové techniky zdobení kraslic, aranžmá z březového proutí
 • Naší nejúspěšnější akcí byla výstava “Podzimní zahrada”

Naše posezení vždy provází příjemná neformální atmosféra, vzpomínky a vypravování našich členek, které pamatují o něco více.