oficiální web obce

V obci aktivně působí ochotnický divadelní soubor, který každoročně pořádá divadelní představení pro široké okolí. Tradičně v květnových dnech, jako pietní vzpomínka na padlé z r. 1945, v zimním období se představí naše děti a v letošním roce došlo ještě k sehrání divadelního představení o prázdninách. Divadla se hrají v přírodním divadle nebo na sále, kde je vybudováno jeviště s celou divadelní technikou a oponou. Na sále jsou pořádány plesy a taneční zábavy.