oficiální web obce

… aktuální úvodník píši krátce po pondělním večeru, kdy se bohužel i přes naši obec přehnala po vlně veder fronta doprovázená vydatnými dešťovými srážkami a mohutným větrem. V případě naší obce spadlo během dvou hodin neuvěřitelných 112mm dešťových srážek! Vítr měl místy sílu orkánu. Tato prudká bouřka po sobě zanechala zejména stopy v podobě vyplavených suterénů a sklepů domů, proteklé střešní a stropní konstrukce, včetně výplní otvorů řady obydlí (např. v DPS byly přímo zasaženy tři bytové jednotky). Zatopeny byly komunikace, na mnoha místech došlo k naplavení zeminy, štěrků a asfaltů, destrukci zpevněných ploch. Vyvráceno nebo rozekláno bylo několik stromů podél cest. Nečistoty a bláto skončily bohužel také v požární nádrži, což je velmi nepříjemné vzhledem k využití této vodní plochy.

Hned ráno druhý den jsme započali se zjišťováním škod a také s rychlým úklidem obce a napáchaných škod. Myslím si, že se nám většinu škod podařilo ve velmi krátké době eliminovat. Obec je v jednání s pojišťovnou a bude se snažit financovat alespoň část škod formou pojistné náhrady. S odstupem času a po nabytých informacích od okolních starostů mnohem více postižených obcí dopadla ta naše, zejména díky příznivé poloze, ještě velice dobře. V okolních obcích živel napáchal velké škody na obecním i soukromém majetku, voda zaplavovala a dokonce unášela zaparkované automobily, pobořila několik stavení, mostů a komunikací. Jinde zase došlo k zatopení velkých částí obcí a k sesuvům půdy.

K výše uvedenému si dovolím ještě jednu krátkou poznámku. Opravdu nechápu nejmenovaného spoluobčana, který hned v časných ranních hodinách nelenil, a místo aby přiložil ruku k dílu a pomohl s krátkým nenáročným úklidem prostranství alespoň před svým bydlištěm, přišel raději vynadat starostovi, že má před domem naplaveniny ze štěrku a asfaltu, který vypláchla voda z dešťové kanalizace. Soudný člověk by byl rád, že nedošlo k ničemu horšímu. Domnívám se, že opravdu za vše, co se v naší obci stane, může automaticky starosta…

Další informace již jen ve zkratce. Po velice dlouhé době přesáhla naše obec doslova „magickou“ hranici 250 obyvatel. Jistě je to informace pozitivní a trend je takový, že by se měl v krátké době počet obyvatel v obci ještě zvýšit.

V měsíci červnu došlo k plošné opravě prostranství kolem sochy sv. Jana Nepomuckého před obchodem. Původní štěrkový kryt nahradil asfaltový prostřik. Nebude tak již docházet k častému splavování štěrku z této plochy. Dále došlo k drobným opravám výmolů na velké části obecních komunikací a celkové rekonstrukci části vozovky na Klůčkách (na rozhraní katastru s obcí Soběslavice).

Mezi aktuální priority obce nyní patří zejména: rekonstrukce dešťové kanalizace a odvodnění návsi v Sedlíšťkách, výměna zbývajících oken v kampeličce, včetně sanace stávající žumpy, převoz hlíny z pozemků na Jivině a zároveň navýšení nivelety obecních pozemků u rybníčku na Jivině, včetně odvodnění přilehlých pozemků, oprava částí klempířských prvků střechy na DPS a oprava střešní konstrukce na bytovém domě čp. 15.

Hezký zbytek léta!