oficiální web obce

v rukou držíte listopadové číslo Zpravodaje, které vám přináší opět aktuální informace o dění v naší obci. Nejprve mi dovolte krátké shrnutí toho, co se za uplynulý měsíc podařilo. Byla dokončena první etapa ošetření a prořezání vzrostlých stromů na obecních pozemcích, následovat bude ještě druhá etapa. Zejména listnaté stromy u obou našich hřbitovů bude nutné ošetřit, aby nedošlo k pádu větví na pomníky.

Dále bylo objednáno několik kusů smaltovaných cedulí s obecním znakem, které budou umístěny jednak na objekt Obecního úřadu a dále jako označení obce na začátku jednotlivých osad. V dušičkovém čase také proběhl pravidelný úklid hřbitovů. Zejména na jivinském hřbitově, jak jste jistě již zaznamenali, bylo realizováno výrazné zredukování pnoucích dřevin z pomníků, které již nebyly mnohdy pod hustou zelení znatelné. V rámci udělené dotace na obnovu sakrálních staveb (naše obec na toto jako jedna z mála obdržela dotaci od Mikroregionu Jizera) byla dále realizována sanace vlhkého zdiva kaple včetně drenážního odvodňovacího systému, oprava a nátěr dřevěných prvků, oprava a zpevnění další části obvodové zdi hřbitova, oprava a nátěr klempířských částí a oplechování, výmalby a revitalizace vstupní části hřbitova jemným štěrkem.

Také se snažíme neustále propagovat a podporovat naši místní knihovnu. Aktuálně jednáme o možnosti automatizace knihovny včetně zavedení nového výpůjčního systému. Věříme, že se nám i na toto podaří získat dotační titul.

Již několikrát jsem na tomto místě psal o problematice parkování v naší obci. Jelikož je situace již dlouhodobě neúnosná, byly osazeny informativní cedule, které vymezují možnost parkování na obecních parkovištích. Následovat bude zpracování dokumentace a pasportizace obce, které budou definovat problematické oblasti, navrhnou možná řešení a budou sloužit jako podklad pro zpracování obecní vyhlášky o parkování v obci. Bezpečnost silničního provozu a bezpečnost našich občanů, možnost a realizovatelnost zejména zimní údržby vozovek, umožnění parkování těm, pro které jsou parkovací místa určeny. Toto jsou primární zájmy, které musíme hájit.

Těším se na setkání s Vámi při letošním, již tradičním, rozsvěcení vánočního stromu.

Znalostní test – část třetí:

1)      Víte, kolik domů (bytové domy, rodinné domy, chaty) se nachází ve Vlastibořicích?

2)      Víte, kolik domů (bytové domy, rodinné domy, chaty) se nachází na Jivině?

3)      Víte, kolik domů (bytové domy, rodinné domy, chaty) se nachází v Sedlíšťkách?

4)      Dokážete odhadnout, kolik podnikatelských subjektů působí v naší obci?

5)      Víte, kolikrát denně projíždí naší obcí pravidelná autobusová linka?

6)      Víte, jaké funkční zařízení se nachází v kapličce na Jivině?

7)      Dokážete odhadnout, zda je v naší obci (trvale bydlících) více mužů nebo žen? (stav k 30.12.2012)

8)      Víte, jaký typ nákladního automobilu užívá místní spolek dobrovolných hasičů?

9)      Dokážete odhadnout věk našeho nejstaršího obyvatele v obci?

10)   Víte, jaké tři hlavní symboly (znaky) obsahuje náš obecní znak?