oficiální web obce

… během posledního měsíce se nám podařilo realizovat a dokončit několik úkolů, které jsme dlouhodobě plánovali. Byla finalizována komplexní oprava veřejného osvětlení včetně nastavení intervalů nočního svícení. Firma MSB dokončila opravy lokálních výmolů obecních komunikací včetně asfaltového prostřiku rozpadlých krajnic.

V domě s pečovatelskou službou byl ukončen testovací provoz topného systému a nyní běží již naprosto bezproblémově ostrý provoz. Jsme velice rádi, že po letech neustálých problémů, nefunkčností a manuálního „ladění“ nyní funguje vše zcela automaticky a bezproblémově. Obyvatelé DPS jsou nyní velice spokojeni, z čehož máme samozřejmě velkou radost.

V obci také probíhá odborné ošetření a prořezání vzrostlých stromů, abychom předešli možnému pádu suchých větví na osoby či majetek. Obecní pracovníci provádějí také soustavné sečení trávy na obecních prostranstvích, úklid a údržbu obou hřbitovů. Nyní také úklid spadaného listí.

Jsem velice rád, že se nám v tomto měsíci, i přestože neustále investujeme do obecního majetku, podařilo na obecním účtu uspořit více než 1,4 milionu korun a můžeme tak v předstihu provést částečnou úhradu krátkodobého úvěru ve výši 1 milionu korun. Zbývající částku 1,4 milionu korun uhradíme nejpozději do konce tohoto roku ze získaných finančních prostředků z prodeje pozemků.

Během tohoto měsíce bychom také rádi projednali a vytvořili nový koncept dopravně-bezpečnostního řešení v obci. Současný stav je opravdu na mnoha místech velmi neutěšený, někde dokonce rizikový. Návrhové řešení bychom rádi prezentovali na příštím veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

V předešlém čísle Zpravodaje jsem na konci úvodníku umístil 1. část znalostního testu. V tomto čísle uvádím druhou část, opět deset znalostních otázek. Následovat bude ještě třetí desítka otázek. V prosincovém čísle si budete moci ověřit, jak úspěšní jste v řešení testu byli.

Znalostní test – část druhá:

1)      Víte, ve kterém roce byla naposledy rekonstruována vzácná dřevěná zvonice na hřbitově ve Vlastibořicích?

2)      Dokážete jmenovat všechny přímo sousedící obce s naší obcí?

3)      Víte, z jakého zdroje, respektive odkud je distribuována pitná voda v naší obci?

4)      Víte, k čemu původně sloužila současná stavba domu s pečovatelskou službou ve Vlastibořicích?

5)      Jaký významný řezbář je pochován na hřbitově ve Vlastibořicích?

6)      Součástí jaké „střediskové“ obce byly Vlastibořice před rokem 1989?

7)      Kolik vodních jezů se nachází na katastrálním území Vlastibořic?

8)      Dokážete uvést počet původních roubených stavení na návsi v Sedlíšťkách?

9)      Víte, kdy byl postaven vodojem v Sedlíšťkách a kolik vodojemů se v obci nachází celkem?

10)   Na kolika místech v obci (jmenujte je) se tradičně pálí Čarodějnice (pouze velké hromady roští)?