oficiální web obce

Martin Beksa

…aktuální úvodník začnu poněkud netradičně. Celý týden přemýšlím, jak se oprostit od některých skutečností, které se týkají z velké části obce, ale také mé soukromé osoby. Bohužel toho nejsem schopen. Jistě jste v prvních číslech obecního zpravodaje zaznamenali představení některých zastupitelů obce, kde zejména popisovali důvody, které je vedly ke kandidování do obecního zastupitelstva, představili své vize, apod. Rozhodl jsem se na tuto skutečnost navázat a sdělit, z jakého důvodu jsem kandidoval a následně i přijal funkci starosty obce.

Celý příspěvek

…rád bych ve stručnosti zrekapituloval rok v podstatě již uplynulý. Rok 2011, ve kterém jsme opět nebyli ušetřeni výrazných změn jak na úrovni celorepublikové i světové, tak samozřejmě také v rovině naší, komunální, regionální a obecní.

 

Celý příspěvek

Vážení spoluobčané, připravujeme do naší webové prezentace rozsáhlou fotogalerii, ve které naleznete nejenom fotografie objektů, prostranství či historických staveb v naší malebné obci ale také fotografie z konaných sportovních, kulturních i společenských akcí. Žádáme Vás o možnost poskytnutí zajímavých fotografií v digitální či klasické podobě, zejména máteli k zapůjčení fotografie historické, které dokumentují stav obce v období prvorepublikovém či v období let 1940 – 1990. Případné dotazy či nabídky směrujte na starostu či místostarostu obce.