oficiální web obce

…rád bych ve stručnosti zrekapituloval rok v podstatě již uplynulý. Rok 2011, ve kterém jsme opět nebyli ušetřeni výrazných změn jak na úrovni celorepublikové i světové, tak samozřejmě také v rovině naší, komunální, regionální a obecní.

 

Budete se mnou jistě souhlasit, že zejména poslední vývoj v Evropské unii, která je zmítána řadou vážných problémů, je zřejmě posledním varovným signálem. Nelze do nekonečna prohlubovat zadluženost jednotlivých ekonomik zemí, které si bohužel nyní nedokážou odepřít uměle nastavenou životní úroveň. Nelze do nekonečna projídat zásoby, které byly již několikrát spotřebovány. Tento stav nutí méně výkonné ekonomiky k umělému vytváření prostředků a dalšímu zadlužování, jež pouze celý problém odsouvá, avšak neřeší. Toto ale nejde činit donekonečna, jednoho dne i toto řešení začne selhávat a právě toho jsme nyní svědky.

 

Abychom byli i nadále konkurenceschopní ve srovnání s ostatními, většinou stále ještě rostoucími světovými ekonomikami a dokázali jsme plnit své závazky, snaží se ti zatím silnější podpořit slabé. Věřme tedy, že se vše postupně ustálí, jednotlivé země i Evropská unie najde rozumné a efektivní řešení do budoucna. V opačném případě vážně hrozí, že spirála zdražování nabere ještě větší obrátky, zvyšování daní přeroste únosnou míru a bude nejvyšší za poslední půlstoletí. Občané budou platit poplatky za služby, které byly donedávna nemyslitelné.

K čemu tento možný černý scénář může vést? Paralela s obdobím po roce 1929 a zejména následný vývoj v Německu je tomu jasným důkazem. V době výrazné recese a silné občanské nespokojenosti se velice dobře daří mnohým radikálním názorům, lidé se začínají upínat k základním jistotám, může docházet k růstu nacionálních a extrémních názorů. Věřme tedy, že nyní, v době rozvinuté globální společnosti, která je stále více přetechnizovaná, ekonomicky, společensky a nyní i mediálně propojená, nebude v plném rozsahu platit bohužel doposud platné heslo o tom, že se historie, ať chceme či nikoli, stále opakuje.

Omlouvám se, že jsem tento úvodník začal právě takto. Uvědomme si však, že vývoj v Evropě, Spojených státech, Rusku, Indii nebo Číně výrazně ovlivňuje i naši Republiku, která je velkou měrou závislá na zahraničním obchodu a na světových burzách, zejména pak na ekonomice Německé.

Malou oklikou jsem se tedy dostal k našemu regionu a vlastně i naší obci, k nám všem, občanům, kteří zde bydlí, a jistě jim není lhostejné, v jaké společnosti a za jakých podmínek právě žijí.

Velice často slýchám názor, že je naše společnost lhostejná, že nemá oproti Slovákům dostatek národní hrdosti. Tomu nevěřím. Nedokážu si představit, že bychom nebyli hrdí na to, kde jsme se narodili a kde žijeme. Že bychom nebyli pyšní na naše předky, na naši bohatou historii, na všechny, kterým na naší zemi záleželo. Na ty, kteří byli mnohdy ochotni za tuto společnost položit svůj život. Vždy si při těchto úvahách vzpomenu například na Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, Miladu Horákovou a ostatní statečné ženy a muže, kteří se dokázali obětovat. Jejich výčet by byl velice dlouhý.

Domnívám se tedy, že je potřeba překonat mnohé těžkosti a problémy, vytyčit si cíle, kterých chceme dosáhnout, poučit se z chyb a věřit, že lze dosáhnout čehokoli.

Budu již velice stručný, co se týče samotné obce a jejího fungování v roce 2011, úspěchů a neúspěchů a samozřejmě i plánů do budoucna. Jistě se mnou budete souhlasit, že se nám povedlo radikálně změnit k lepšímu celkovou informovanost občanů v obci, zejména prostřednictvím pravidelně vydávaného a obsahově uceleného obecního zpravodaje, který vám každý měsíc přináší vše podstatné z dění v obci. Dále jsou to pak častá hlášení v obecním rozhlase, která mají zejména za úkol vám podávat aktuální informace a sdělení.

V oblasti rozvoje obce se nám také dařilo, povedlo se zrealizovat celou řadu velkých, menších i drobných investičních akcí, které jistě přispějí a podpoří další rozvoj obce. Například je to dokončená první etapa rekonstrukce kulturního domu, stavba dvou nových dětských hřišť, oprava hasičské zbrojnice na Jivině, započatá realizace místní obecní komunikace na Jivině pro dopravní obslužnost nově budovaných rodinných domů, nový prostor klubovny v patře kulturního domu, který by měl od nového roku sloužit jako klubovna pro nejmenší. Akcí, které se tento rok realizovalo, je mnoho, celá řada z nich byla financována z dotačních titulů.

I nadále se nám daří udržovat v obci čistotu a pořádek. Celkový charakter obce je velice příznivý, řada lidí, kteří navštívili naši obec poprvé, neskrývá obdiv nad tím, “jak to tu máme hezké”.

Dále se nám podařilo úspěšně prodat několik parcel, z utržených finančních prostředků můžeme pak realizovat další investiční akce i vlastní provoz obce. Významným počinem je také finalizace nového územního plánu.

Za neúspěch naopak považuji, že se nám nepodařilo, ačkoli k tomu chybělo již opravdu málo, zrealizovat zamýšlenou stavbu mateřské školky se sportovním a účelovým zázemím, která mohla být jistě pro obec přínosem.

Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku mnoho zdraví, lásky, klidu, spokojenosti, finanční soběstačnosti a také to, aby byl rok 2012 pro všechny z nás rokem dobrých zpráv.