oficiální web obce

… velice mile mne překvapila účast a nasazení našich spoluobčanů a dětí na akcích, které proběhly v těchto dnech.

Již tradiční Velikonoční teniska, která se konala v sobotu 7.4.2012, a pracovní brigáda o týden později dokazují, pakliže je vůle a opravdová chuť přispět nějakým způsobem veřejnému a obecnímu zájmu, že je to možné i v dnešní době. Přiznám se, že jsem měl opravdu velkou obavu při plánování pracovní soboty, že se nás mnoho nesejde. Opak je pravdou. Musím však konstatovat, že se těchto akcí účastní stále titíž lidé. Proč nepřišli ti, kteří mají ke všemu nejvíce “řečí” a vždy vědí, co by se mělo dělat, co se dělá špatně? Ono je velice jednoduché kritizovat, posedávat nejlépe denně u piva a poukazovat na vše špatné.

Jelikož se blíží čas “čarodějnic”, žádám občany, aby využili tohoto dne a případné větve a klestí po jarním úklidu spálili, buďto na svém pozemku, nebo na vyhrazených obvyklých místech v obci. Další pálení v průběhu roku není bez předchozího oznámení na HZS Liberec a obec možné.

Jak jste si jistě všimli, došlo díky opakovaným žádostem na krajskou správu silnic k vyčištění příkopu podél komunikace III. třídy v úseku pod Vlastibořicemi od zatáčky až k panence Marii. Dlouhodobě zde docházelo kvůli nánosům zeminy splaveným z pole k přetékání vody na vozovku. Na Jivině se již také vše chýlí k ukončení první etapy zřízení místní komunikace.

Koncem měsíce března se nám podařilo v krátké době zpracovat a následně i úspěšně podat žádost o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí na zateplení a sanaci obvodového pláště a okenních otvorů Kulturního domu ve Vlastibořicích. V případě, že bychom byli úspěšní, budeme moci dokončit další podstatnou etapu rekonstrukce objektu.

Další dotací, kterou se nám podařilo získat díky žádosti Mikroregionu Jizera, je účelová dotace na dokončení rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na Jivině. Zde by opět mělo dojít k zateplení celého objektu a dokončení stavebních úprav.

V současné době jsme také podali registrační žádost na dotační titul na opravu a udržovací práce kapličky na jivinském hřbitovu, kde by měla proběhnout sanace zdiva proti vlhkosti, oprava truhlářských a klempířských konstrukcí, úprava přístupové cesty ke kapli a zejména sanace rozpadlé obvodové zídky hřbitova (dříve již částečně opravena).

Poslední dotační titul, který je již zadministrován a čeká pouze na vyúčtování a dokončení územního plánu, nám uhradí velkou část ceny za pořízení územního plánu obce. Dále bychom také rádi podali žádost o dotaci na dopravní značení a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci.