oficiální web obce

Níže naleznete dokumenty zachycující finální podobu Územního plánu.

Návrh:
1. Výkres základního členění území (0,5 MB)
2. Hlavní výkres (0,8 MB)
3. Výkres veřejně prospěšných staveb  (0,5 MB)
Textová část (0,4 MB)

Odůvodnění:
1. Koordinační výkres (9,2 MB)
2. Výkres širších vztahů (4,5 MB)
3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (0,8 MB)
Textová část (0,9 MB)

Kompletní sada dokumentů v ZIP souboru (14,8 MB)