oficiální web obce

Obecní úřad informuje

Odvoz komunálního odpadu v měsíci dubnu bude probíhat každou středu, od května potom v letním režimu, tzn. každý druhý týden. Celý příspěvek

Obec přijmula dar z pozůstalosti v podobě několika desítek starších knih. Knihy budou do konce měsíce dubna umístěny na Obecním úřadě v místnosti před knihovnou. Celý příspěvek

Koncem měsíce března pravděpodobně někdo vysadil poblíž Sedlíštěk pejska. Psa se na několik dnů ujmula rodina Beksových, která zkoušela volat do okolních obcí, zda někdo psa nepostrádá. Bohužel bez výsledku. Celý příspěvek

Vážení čtenáři, naše obecní knihovna má nové internetové stránky, které najdete na adrese http://vlastiborice.knihovna.cz. Na web se jednoduše dostanete i přes trvalý odkaz KNIHOVNA vlevo nahoře, odkaz je viditelný na všech stránkách obecního webu.

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat vlastní program rozvoje obce, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Celý příspěvek