oficiální web obce

Výsledky hospodaření k 30.6.2013

 

Příjmy daňové            2 264 393,- Kč

Nedaňové příjmy           487 187,- Kč

Přijaté transfery               90 698,- Kč

Příjmy celkem           2 842 278,- Kč

 

Běžné výdaje              2 602 184,- Kč

Kapitálové výdaje         193 965,- Kč

Výdaje celkem          2 796 149,- Kč

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 30.6.2013 1 467 532,40 Kč

Zůstatek na účtu ČNB činil k 30.6.2013 13 753,64 Kč

 

Informace z evidence obyvatel k 23.7.2013

 

Přihlášení k TP:

Ing. Ledabylová Hana, Vlastibořice 54 (10.6.2013)

Ledabyl František, Vlastibořice 54 (10.6.2013)

Kvapil Lukáš ml., Jivina 9 (26.6.2013)

 

Narození:

Jírů Šimon, Sedlíšťka 15 (27.6.2013)

 

Zemřelí:

Doc. Ing. Jaroslav Resl, CSc. (18.7.2013)

 

Počet obyvatel k 23.7.2013 činil 247 osob.

 

Životní jubilea

 

V červenci oslavila paní Hana Sudová 70 let a pan Petr Hetver oslavil 65 let.

V srpnu 2013 oslaví pan Jaromír Drobník 75 let.

Našim jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.