oficiální web obce

Svoz komunálního odpadu aktuálně probíhá 1x za 14 dní a to ve Vlastibořicích a v Sedlíšťkách sudé čtvrtky a na Jivině liché čtvrtky. Od 1.11.2013 do 30.4.2014 bude probíhat týdenní svoz komunálního odpadu. V našem případě začne týdenní svoz ve čtvrtek 7.11.2013.
Velkoobjemový kontejner bude v nejbližších dnech přemístěn do Sedlíštěk a začátkem listopadu na Jivinu. Zde kontejner letos přezimuje. Do 30. listopadu bude kontejner otevřen každou sobotu od 11-12 hodin. Od 1. prosince pouze po telefonické domluvě s p. Svačinkou (737562979). Kontejner bude otevírán pravidelně opět na jaře 2014. O přesném termínu budete informováni v Obecním zpravodaji.