oficiální web obce

Obecní úřad Vlastibořice ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají v neděli 10. listopadu 2013 sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou podle časového rozpisu.

Sedlíšťka                 9,10 – 9,20 autobusová zastávka

Vlastibořice            9,25 – 9,35 za Kulturním domem

Jivina                        9,40 – 9,50 náves

Přijímány budou následující druhy odpadů:

  • léky všeho druhu včetně mastí,
  • domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd., vše řádně označeno!!!),
  • zbytky starých barev, obaly od barev,
  • televizory, ledničky, zářivky (elektrospotřebiče musí být kompletní),
  • všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků,
  • upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l),
  • olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Na stanovištích je zakázáno odkládat odpad před příjezdem mobilní sběrny.