oficiální web obce

Obecní úřad informuje

Zveřejňuji informace o hospodaření obce Vlastibořice ke dni 31.3.2014.

Výsledky hospodaření k 31.3.2014

 

Daňové příjmy                                                           1.017.334,58 Kč

Nedaňové příjmy                                                          277 829,54 Kč

Přijaté dotace                                                               621 243 Kč

Přijaté transfery                                                             49 599 Kč

 

Příjmy celkem:                                                        1.966.006,12 Kč

 

 

Běžné                                                                           1.056.323,58 Kč

Kapitálové výdaje                                                                —

 

Výdaje celkem:                                                          1.056.323,58 Kč

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 28.2.2014               2 163 905,29 Kč

Zůstatek na účtu ČNB činil k 28.2.2014                      108 460,49 Kč

 

 

Informace z evidence obyvatel k 31.03.2014

Přihlášeni k TP:

Folprecht Luděk, Vlastibořice 74  (24.3.2014)

Folprechtová Riane, Vlastibořice 74 (24.3.2014)

 

Počet obyvatel k 31.03.2014 činil

260  obyvatel.

 

Dovolujeme si Vás informovat, že 6.3.2014 mezi 6:00 a 15:00, z důvodu modernizace části sítě, bude docházet ve Vaší lokalitě k výpadkům připojení. Za případné problémy se omlouváme.  Celý příspěvek

26. prosince 2013, na sv. Štěpána, jsme se již po čtvrté přišli poklonit svaté rodině v jivinské kapli sv. Václava. Živý betlém letos navštívilo více než 50 lidí a za příznivého počasí jsme si s hudebním doprovodem Tomáše Vacka zazpívali všechny známé koledy. Celý příspěvek

Na 1. adventní neděli, 1. prosince 2013 v podvečer, se konalo v pořadí již 4. rozsvícení vánočního stromu u Obecního úřadu ve Vlastibořicích. Tato krásná předvánoční akce si našla mezi vámi oblibu a každým rokem přichází stále více sousedů, aby společně rozsvítili symbol vánoc a zazpívali si vánoční koledy. Oproti loňskému roku jsme osvětlení stromku vylepšili a také jsme přidali několik desítek nových ozdob.

Jelikož nám i počasí letos přálo, hlavně tím, že nemrzlo, mohl tak proběhnout kulturní program v optimální délce. Hudební vystoupení obstarala děvčata ze Základní umělecké školy v Liberci Anežka Krouská – violoncello a Adéla Čuříková – housle. Recitací a zpěvem program doplnily Pavlínka a Ivanka Pacákovy. Hasiči Vlastibořice se jako každým rok postarali o teplé nápoje, Roman Bukovan vyrobil něco k zakousnutí a Lucka Koutníková upekla výborný perník. Vánoční dekoraci na studnu věnovala Denisa Koreňová. O ozdobení vánočního stromu se postaral místostarosta a Václav Urban, stromek letos věnoval starosta ing. Martin Beksa. Všem moc děkujeme a snad jsem na nikoho nezapomněl.

Hezký advent a krásné prožití vánočních svátků.

Obec Vlastibořice vás zve v neděli 10. října 2013 od 17 hodin na divadelní představení. Soubor Vojan z Českého Dubu nám zahraje komedii Kena Ludwiga – Cyrano v Buffalu. Představení se koná na sále v KD ve Vlastibořicích. Vstupné 50,-Kč. Srdečně zveme.

Svoz komunálního odpadu aktuálně probíhá 1x za 14 dní a to ve Vlastibořicích a v Sedlíšťkách sudé čtvrtky a na Jivině liché čtvrtky. Od 1.11.2013 do 30.4.2014 bude probíhat týdenní svoz komunálního odpadu. V našem případě začne týdenní svoz ve čtvrtek 7.11.2013. Celý příspěvek

Obec Vlastibořice vypracovala vlastní program rozvoje obce, jehož cílem je vyjasnit zejména priority rozvoje obce a rozvržení jednotlivých rozvojových činností na nejbližší roky ale i s výhledem na delší období. Program rozvoje obce může například přispět k lepšímu využití finančních prostředků obce, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Celý příspěvek