oficiální web obce

Obecní úřad informuje

Vážení spoluobčané, v místech našeho bydliště je mnoho míst, která by alespoň jednou ročně potřebovala více rukou na údržbu prostor, které používá většina z nás. Navíc je to další možnost, jak se potkat se sousedy, pohovořit s nimi a udělat něco pro svoji vesnici.

Celý příspěvek

Vážení spoluobčané, připravujeme do naší webové prezentace rozsáhlou fotogalerii, ve které naleznete nejenom fotografie objektů, prostranství či historických staveb v naší malebné obci ale také fotografie z konaných sportovních, kulturních i společenských akcí. Žádáme Vás o možnost poskytnutí zajímavých fotografií v digitální či klasické podobě, zejména máteli k zapůjčení fotografie historické, které dokumentují stav obce v období prvorepublikovém či v období let 1940 – 1990. Případné dotazy či nabídky směrujte na starostu či místostarostu obce.