oficiální web obce

sph.cz

S nastupující topnou sezónou si Vás dovolujeme upozornit na nově spuštěnou webovou stránku spravovanou Libereckým krajem, která shrnuje informace na téma „Jak správně topit pevnými palivy“.

https://www.spravnetopit.cz/

Na této stránce naleznete aktuální informace o:

  • zásadách správného topení,
  • legislativních požadavcích,
  • aktuálním stavu ovzduší v Libereckém kraje,
  • dotačních programech,
  • aktuality,
  • doplněna budou edukativní videa.

Zveřejňujeme oznámení Krajského úřadu Libereckého kraje k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci “Strategický plán rozvoje města Turnov 2021 – 2029”. Občané mohou do této koncepce nahlížet a své připomínky zasílat odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu LK, ve lhůtě 20 dnů ode dne vyhlášení, tj. ode dneška.