oficiální web obce

Marcela Najmanová

Organizační řád upravuje činnost obecního zastupitelstva, jeho strukturu, určuje vnitřní uspořádání obce, dělbu práce mezi jednotlivými zastupiteli a jednotlivými organizačními složkami, jejich vzájemné vztahy a vazby na zařízení a organizace, které obec řídí, nebo spravuje.

Zobrazit soubor

Etický kodex zaměstnanců obecního úřadu Vlastibořice je souhrn základních etických norem jednání a chování, jejichž plnění je předpokladem práce na obecním úřadě. Vyjmenované zásady jsou pro všechny zaměstnance úřadu závazné.

Zobrazit soubor