oficiální web obce

Organizační řád upravuje činnost obecního zastupitelstva, jeho strukturu, určuje vnitřní uspořádání obce, dělbu práce mezi jednotlivými zastupiteli a jednotlivými organizačními složkami, jejich vzájemné vztahy a vazby na zařízení a organizace, které obec řídí, nebo spravuje.

Zobrazit soubor