oficiální web obce

Etický kodex zaměstnanců obecního úřadu Vlastibořice je souhrn základních etických norem jednání a chování, jejichž plnění je předpokladem práce na obecním úřadě. Vyjmenované zásady jsou pro všechny zaměstnance úřadu závazné.

Zobrazit soubor