oficiální web obce

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8. 12. 2021 usnesením č. 73/2021 rozhodlo o maximální výši příspěvku 5 000 Kč z rozpočtu obce na kulturní nebo sportovní akci, kterou budou pořádat místní spolky a sdružení v roce 2022. Jednotlivé žádosti bude posuzovat zastupitelstvo obce na svých zasedání.