oficiální web obce

Odpadové hospodářství obce

Sběr elektroodpadu se uskuteční v sobotu 10. 6. 2023 od 9 :00 do 10:00. Kontejnery budou přistaveny ve Vlastibořicích před OÚ, v Sedlíšťkách na návsi a v Jivině u hasičárny.

Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu nové odpadové legislativy vejde v platnost nová vyhláška o odpadech, která od ledna 2022 mění ceny svozu komunálního odpadu. V současné době vychází cena za svoz nádob z ceny svozové firmy. Podle nové vyhlášky se bude výše poplatku odvíjet od kapacity nádoby (popelnice) v litrech za každý měsíc v roce (60, 80, 120, 240 litrů), frekvence svozu (1×7 dní nebo 1×14 dní a nově 1x měsíc) a sazbou 0,70 Kč za litr směsného komunálního odpadu.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu na rok 2022

Velikost nádoby Frekvence svozu Výše poplatku
60 litrů 1 x 7 dní 2 184 Kč
60 litrů 1 x 14 dní 1 092 Kč
60 litrů 1 x měsíc    504 Kč
80 litrů 1 x 7 dní 2 912 Kč
80 litrů 1 x 14 dní 1 456 Kč
80 litrů 1 x měsíc    672 Kč
110 litrů 1 x 7 dní 4 004 Kč
110 litrů 1 x 14 dní 2 002 Kč
110 litrů 1 x měsíc    924 Kč
120 litrů 1 x 7 dní 4 368 Kč
120 litrů 1 x 14 dní 2 184 Kč
120 litrů 1 x měsíc 1 008 Kč
240 litrů 1 x 7 dní 8 736 Kč
240 litrů 1 x 14 dní 4 368 Kč
240 litrů 1 x měsíc 2 016 Kč
660 litrů 1 x 7 dní 24 024 Kč
660 litrů 1 x 14 dní 12 012 Kč

Příklad výpočtu výše poplatku:

nádoba 120 litrů se svozem 1×14 dní (26 týdnů v roce) – 120 x 26 x 0,70 =  2 184 Kč výše poplatku

nádoba 120 litrů se svozem 1×7 dní (52 týdnů v roce) –  120 x 52 x 0,70 Kč = 4 368 Kč výše poplatku

Pro občany, kteří využívají pouze pytlový svoz nová vyhláška pamatuje stanovením minimálního objemu na měsíc – 60 litrů. Pokud zvolí velikost pytle 60 litrů (malý pytel) zaplatí v roce 2022 504 Kč (12 měsíců x 60 litrů x 0,70 Kč) za nemovitost, pokud zvolí velikost 110 litrů (velký pytel) zaplatí 462 Kč (6 měsíců x 110 litrů x 0,70 Kč). Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se majitel nemovitosti (týká se i rekreačních objektů) rozhodne pro pytlový svoz komunálního odpadu, je jeho povinností zakoupit minimální množství 12 malých pytlů (60 litrů) nebo 6 velkých pytlů (110 litrů) na rok 2022.

Doplňkový prodej pytlů

Velikost pytlů Cena za 1 kus
60 litrů (malý) 45 Kč
110 litrů (velký) 85 Kč

Pokud nebude kapacita nádoby nebo počet pytlů občanům stačit, můžou si objednat další nádobu ( např. v zimním období na popel) nebo dokoupit pytle ( malý pytel 45 Kč nebo velký pytel 85 Kč za kus).

Splatnost poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je podle nové vyhlášky stanovena pro první splátku do 30. 6. 2022, pro druhou splátku do 31. 12. 2022. Samozřejmě je možno uhradit celou částku najednou.

Pokud se rozhodnete k změně velikosti nádoby nebo ke změně frekvence svozu, je nutné  tyto změny nahlásit na obecním úřadě do 20. 12. 2021. Svozová firma má na výměnu nádoby nebo provedení změny frekvence svozu 10 dní.

Připomínáme, že sběr separovaného (tříděného) odpadu probíhá v obci na sběrných místech do nádob a do pytlů k tomuto určených.  Náklady na sběr tohoto tříděného odpadu jsou hrazeny z rozpočtu obce.

Jedná se o Váš odpad a je na Vás jak se k produkci svého odpadu postavíte.