oficiální web obce

Zuzana Petráčková

Zveřejňujeme Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 2.4.2014 a jako přílohu zápisu Směrnici č.3/2014 a návrh usnesení schválení řádné účetní závěrky obce Vlastibořice  za rok 2013.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.4.2014 – zobrazit

Směrnice č.32014 – zobrazit

Návrh usnesení schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 – zobrazit

Zveřejňuji informace o hospodaření obce Vlastibořice ke dni 31.3.2014.

Výsledky hospodaření k 31.3.2014

 

Daňové příjmy                                                           1.017.334,58 Kč

Nedaňové příjmy                                                          277 829,54 Kč

Přijaté dotace                                                               621 243 Kč

Přijaté transfery                                                             49 599 Kč

 

Příjmy celkem:                                                        1.966.006,12 Kč

 

 

Běžné                                                                           1.056.323,58 Kč

Kapitálové výdaje                                                                —

 

Výdaje celkem:                                                          1.056.323,58 Kč

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 28.2.2014               2 163 905,29 Kč

Zůstatek na účtu ČNB činil k 28.2.2014                      108 460,49 Kč

 

 

Informace z evidence obyvatel k 31.03.2014

Přihlášeni k TP:

Folprecht Luděk, Vlastibořice 74  (24.3.2014)

Folprechtová Riane, Vlastibořice 74 (24.3.2014)

 

Počet obyvatel k 31.03.2014 činil

260  obyvatel.

 

V příloze zveřejňujeme Závěrečný účet Obce Vlastibořice za rok 2013 a Výkaz pro vyhodnocení plnění rozpočtu územních a samosprávných celků sestavený k 12/2013.

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013 – příloha

Závěrečný účet za rok 2013 – příloha

Závěrečný účet Obce Vlastibořice – návrh – otevřít přílohu.