oficiální web obce

Zuzana Petráčková

Obec Vlastibořice v souladu s § 39 odst.1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění zveřejňuje záměr prodeje části pozemku: p.č. 750/6 k.ú. Vlastibořice, pouze části tohoto pozemku, a to té, která přiléhá k parcele č. 192/10 k.ú.Vlastibořice – dle přiloženého snímku z katastrální mapy. Pozemek je evidovaný jako ostatní plocha.

Záměr prodeje pozemku – zobrazit

 

Zveřejňujeme informaci dle ustanovení § 36, odst. 5  zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou službu – ochrana odběratele

Vyúčtování ceny vodného a stočného za r.2013 – zobrazit

Celkové vyúčtování dle cenových předpisů pro vodné a stočné – zobrazit