oficiální web obce

Zveřejňujeme rozpočtové opatření schválené starostkou obce na základě zmocnění ze dne 13.12.2023.