oficiální web obce

Úřední deska

Zveřejňujeme oznámení Krajského úřadu Libereckého kraje k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci “Strategický plán rozvoje města Turnov 2021 – 2029”. Občané mohou do této koncepce nahlížet a své připomínky zasílat odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu LK, ve lhůtě 20 dnů ode dne vyhlášení, tj. ode dneška.

Celý příspěvek

Zveřejňujeme informace MPSV ČR k jednorázovému příspěvku na dítě ve výši 5000 Kč. Žádost o tento příspěvek mohou rodiče podat na kontaktních místech veřejné správy CZECH POINT, tzn. i na obecním úřadě ve Vlastibořicích. Takovéto podání bude možno od 15. 8. 2022.

Jednorazovy-prispevek-Help-line