oficiální web obce

Obecní úřad informuje

Vážení čtenáři, naše obecní knihovna má nové internetové stránky, které najdete na adrese http://vlastiborice.knihovna.cz. Na web se jednoduše dostanete i přes trvalý odkaz KNIHOVNA vlevo nahoře, odkaz je viditelný na všech stránkách obecního webu.

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat vlastní program rozvoje obce, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Celý příspěvek

Obec pořídila 50m dlouhé sněhové zábrany v celkové hodnotě 15 tisíc korun. Zábrana je z umělohmotné sítě a lze jí použít i v letním období při kulturních nebo sportovních akcích jako oplocení. Bohužel byly zábrany doručeny až s prvním sněhem, věříme ale, že do konce roku mrazy a půda poleví a že budeme moci poté instalaci provést. Sítě budou umístěny na poli pod křížkem a budou chránit cestu se třemi novostavbami ve Vlastibořicích.

Celý příspěvek