oficiální web obce

Obecní úřad informuje

6. ročníku zábavné soutěže pro seniory a seniorky s názvem Babička Libereckého kraje, kterou pořádá spolek Bonne dei, z.s. ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Libereckého kraje.

Obec Svijany zvou na cestovatelskou přednášku Petra Horálka, která se uskuteční 22. 2. 2024 v 18:00 hod v zasedací místnosti obce Svijany.

Vážení občané,

vzhledem k vysokým nákladům na svoz bio odpadu se obec rozhodla tento svoz omezit. Kontejnery s bio odpadem budou od 1. 4. 2024 vyváženy pouze 1x týdně. Svůj bio odpad můžete kompostovat sami, proto obec s pomocí dotace pořídí pro občany, kteří projeví zájem, zahradní kompostéry. Ty Vám budou předány bezplatně na základě darovací smlouvy. Zájem o kompostér (1 ks na č.p.) hlaste na OÚ do 9. 2. 2024.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejňujeme informace o Národní soustavě kvalifikací (NSK), které jsou určeny občanské široké veřejnosti. 

Systém spravuje NPI ČR a spolupracují MŠMT, MPSV a Úřad práce ČR.

Může to pomoci občanům bez kvalifikace, ale s praktickými znalostmi z nějakého oboru (kuchyně, stavební profese, lektor, včelař, fotograf, šička, chůva, apod.) k získání dílčí nebo úplné kvalifikace a uspět na trhu práce.

K osvědčení je vydáván i Europass v českém a anglickém jazyce.

V systému je cca 1.450 profesních kvalifikací, lze jednotlivě VYHLEDAT.