oficiální web obce

Zveřejňujeme smlouvu o dílo se zhotovitelem firmou TEWIKO systems, s. r. o. – rekonstrukce sportovního areálu ve Vlastibořicích.