oficiální web obce

Zveřejňujeme VZ za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.