oficiální web obce

Zveřejňujeme rozpočtové opatření schválené starostkou obce na základě zmocnění ze dne 14.12.2022.