oficiální web obce

Zveřejňujeme Veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, která se týká kůrovcové kalamity.