oficiální web obce

Zveřejňujeme oznámení Krajského úřadu Libereckého kraje k zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci “Strategický plán rozvoje města Turnov 2021 – 2029”. Občané mohou do této koncepce nahlížet a své připomínky zasílat odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu LK, ve lhůtě 20 dnů ode dne vyhlášení, tj. ode dneška.