oficiální web obce

Zveřejňujeme novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.