oficiální web obce

Zveřejňujeme Výroční zprávu za r. 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb.