oficiální web obce

Projekt „Projektová dokumentace – Prodloužení vodovodního řadu na pozemku p.č. 772, 709/3, 707/2, 766/4 v k. ú. Vlastibořice“ byl podpořen dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje – Programu vodohospodářských akcí 2020 ve výši 10.500 Kč.