oficiální web obce

Zveřejňujeme informaci dle ustanovení § 36, odst. 5  zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou službu – ochrana odběratele

Vyúčtování ceny vodného a stočného za r.2013 – zobrazit

Celkové vyúčtování dle cenových předpisů pro vodné a stočné – zobrazit