oficiální web obce

Jak se ve Vlastibořicích, na Jivině a na Sedlíšťkách žilo dříve a jak to tady vypadalo před dvaceti, padesáti a více lety, to si dnes pamatují už jen někteří starousedlíci. Ti mladší a ti, kteří se do Vlastibořic přistěhovali až později, jsou odkázáni na jejich vyprávění nebo na dobové fotografie.

Některé fotografie či pohlednice z místa a okolí jsou známé již delší dobu, jako třeba krásná (nedatovaná?) fotografie bývalé vlastibořické fary – dnešního Obecního úřadu. Některé pohlednice a fotografie z dob minulých lze volně najít na internetu, ty se snažíme průběžně shromažďovat, aby se časem opět neztratily. Některé fotografie, a to jsou ty nejcennější, existují ale jenom v soukromých albech pamětníků. Jednu takovou například ochotně poskytl pan Oldřich Anděl, za což mu náleží velké poděkování. Na fotografii je vidět dnes už neexistující budova a část zdi s historickou bránou (dodnes zachovanou) náležící k č.p. 10 v centru Vlastibořic.

Všechny fotografie chceme postupně naskenovat ve vyšším rozlišení a zveřejnit je na stránkách obce v rubrice Historie ve fotografiích, nebo některé také v Obecním zpravodaji a doplnit je i o fotografie z dnešní doby focené ze stejného stanoviště. Rádi bychom tedy požádali majitele takových starých fotografií, pohlednic, map, textů či jiných historických materiálů z Vlastibořic či blízkého okolí,  které dokumentují historický vývoj obce, o jejich laskavé zapůjčení. Vítány jsou nejen dobové fotografie krajiny, domů apod., ale i fotografie z různých společenských či sportovních akcí, které přibližují život našich předků. Velmi vítány jsou také veškeré informace o tom, co která fotografie znázorňuje nebo z jaké doby pochází. Dokumenty si ofotíme a v pořádku a rychle vrátíme.

S příspěvky se prosím obracejte na redakční radu nebo na kontakty dusan.koutnik@seznam.cz, tel. 739 242 081, koutnikova.lucie@email.cz, tel. 739 015 010.