oficiální web obce

V knihovně je zaevidováno 31 čtenářů, z toho 21 dětí. Knihovní fond má přibližně 4000 svazků, většinou beletrie a dětských knih. Bylo zakoupeno 50 nových knih, ve výměnném fondu jsme dostali k dispozici 70 knih. Knihovna odebírala v roce 2013 časopis SluníčkoKoktejl. S dětmi jsem se setkávala každý měsíc také formou Literární dílny, kdy jsme si četli a zároveň na téma knihy tvořili. Naše výrobky jsme pak vystavovali v prostorách před knihovnou a za okny. Pomáhala nám Olinka Chomoutová.

Podle neúplné statistiky bylo v knihovně již 150 návštěvníků, a naopak přesně se dá vyčíslit počet výpůjček – celkem 176 knih. Děti si někdy chodily do knihovny knihy jen prohlížet, nebo i jen tak, na kus řeči… to jsem do statistiky nezapočítala…

Na internetových stránkách obce byl vytvořen odkaz na knihovnu, kde byly uveřejňovány základní informace. V průběhu roku se knihovna zasloužila o web vlastní, kde jsou průběžně doplňovány informace a fotografie z akcí. Knihovna dostala dotaci ve spoluúčasti obce na knihovnický program – hlavním tématem roku 2014 bude vytvoření katalogu knih dostupného na internetu. Od vystavení katalogu si také slibuji větší využívání knihovny i jinými skupinami čtenářů, než jen dětmi. Máme knihy i pro školáky, kteří potřebují povinnou četbu, spoustu četby pro děvčata, romány pro ženy, válečnou literaturu, detektivky… Přijďte se podívat!