oficiální web obce

Po více než roce upozorňujeme opět na problematiku volně pobíhajících zvířat, hlavně psů.

Pan starosta ve Zpravodaji 1/2011 vyjmenoval všechny možné problémy, které může volně pobíhající pes způsobit. Může dojít k poranění dětí, způsobení dopravní nehody, pes může vniknout do myslivecké honitby, kde dle Zákona o myslivosti může dojít k odstřelu volně pobíhajícího psa. Vznikají ale i jiné problémy, kterými může volně pobíhající pes obtěžovat své okolí a sousedy. Tím nejviditelnějším jsou výkaly psů na cizím pozemku. To se asi nelíbí nikomu.

Celou problematiku řeší zákon č. 246/1992 Sb. §13 odst. 1, který mluví o zákazu volně pobíhajících zvířat. Tedy nejen psů. Obec v roce 2011 uvažovala o vydání obecní vyhlášky o volně pobíhajících zvířatech, ale jelikož toto již řeší výše zmíněný zákon, nebylo jí to ze strany Městského úřadu Turnov, který vyhlášky schvaluje, doporučeno. V těchto věcech naši obec zastupuje MÚ Turnov – odbor přestupkového řízení.

Proto žádáme všechny občany, kteří do dnešního dne stále nechávají svého psa volně pobíhat, aby přestali porušovat zákon.

Jsou lidé, kteří říkají, že „na vesnici se to tak nebere“. Nemyslím si, že k vesnici patří, že si musím ráno nejdřív uklidit od brány h… od cizího psa, abych do něj nešlápl, nebo ho nerozjel autem.

Buďme k sobě navzájem ohleduplní.