oficiální web obce

Obecní úřad Vlastibořice organizuje ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. na sobotu 22. června 2013 sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou podle následujícího časového rozpisu:

Sedlíšťka – autobusová zastávka 9:10 – 9:20 h.

Vlastibořice – za KD 9:25 – 9:35 h.

Jivina – náves 9:40 – 9:50 h.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

®     léky všeho druhu, včetně mastí,

®     domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.), vše řádně označeno!!!

®     zbytky starých barev, obaly od barev,

®     televizory, ledničky, zářivky (elektrospotřebiče musí být kompletní),

®     všechny druhy akumulátorů, včetně elektrolytu, baterií a článků,

®     upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30l),

®     olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Na stanovištích je zakázáno odkládat odpad před příjezdem mobilní sběrny.