oficiální web obce

Z důvodu změn ve svozových trasách Severočeských komunálních služeb s.r.o. dochází v naší obci ke změně svozového dne. Červnem 2013 počínaje bude novým svozovým dnem čtvrtek. To znamená, že se komunální odpad bude vyvážet 13.6.2013 a každý další sudý čtvrtek.

Velkoobjemový kontejner bude od poloviny června umístěn v Sedlíšťkách a otevřen bude každou sobotu mezi 11 – 12 hodinou, nebo po předchozí telefonické domluvě. Svoz nebezpečného odpadu – viz samostatný článek.