oficiální web obce

Výsledky hospodaření k 31.5.2013

 

Příjmy daňové                        1 874 448,- Kč

Nedaňové příjmy           396 203,- Kč

Přijaté transfery               74 165,- Kč

Příjmy celkem           2 344 816,- Kč

 

Běžné výdaje              2 190 387,- Kč

Kapitálové výdaje            3 790,- Kč

Výdaje celkem          2 194 177,- Kč

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.5.2013 1 585 797,01 Kč.

 

 

Informace z evidence obyvatel k 3.6.2013

 

Přihlášení k TP:

Onderišinová Marie, Vlastibořice 55, (22.4.2013).

 

 

Odhlášení z TP:

Fiala Karel, Jivina e.č. 10 (3.4.2013),

Neumannová Jiřina (29.4.2013).

 

Narození:

Šumbera Patrik, Vlastibořice 55 (10.4.2013),

Šumberová Tereza, Vlastibořice 55 (10.4.2013).

 

Zemřelí:

Ing. Klícha Jaroslav, Jivina e.č. 18 (8.4.2013).

 

Počet obyvatel k 3.6.2013 činil 244 osob.

 

Životní jubilea

 

V červnu oslaví:

paní Martínková Antonie 85 let,

pan Tomášek Miroslav 75 let.

 

Našim jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

 

Poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů

 

Úhrady bankovním převodem zasílejte na číslo účtu obce Vlastibořice: 984 865 399/0800 Česká spořitelna Turnov.

 

Děkujeme všem, kteří již uhradili poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů.