oficiální web obce

Odvoz komunálního odpadu v měsíci dubnu bude probíhat každou středu, od května potom v letním režimu, tzn. každý druhý týden. Jelikož na první dvě středy v měsíci květnu připadá státní svátek a v době uzávěrky Zpravodaje nemáme informaci o tom, jak bude svoz probíhat, budeme Vás informovat později obecním rozhlasem a prostřednictvím obecních stránek www.vlastiborice.cz.

Kontejner na velkoobjemový odpad je nyní umístěn ve Vlastibořicích a je otevřen každou sobotu od 11 do 12 hodin. Začátkem května bude přemístěn na Jivinu, kde zůstane tři týdny a pak bude převezen do Sedlíšťek. Do kontejneru nepatří komunální odpad, železo, stavební suť a složky nebezpečného odpadu (barvy, oleje, elektrospotřebiče, baterie, atd.).