oficiální web obce

Na 2. svátek vánoční, na sv. Štěpána, jsme se již potřetí přišli poklonit svaté rodině v jivinské kapli sv. Václava.

Živý betlém i letos navštívilo asi 50 lidí, a protože nám tentokrát počasí přálo a nemrzlo, mohli jsme si zazpívat a „a cappella“ vychutnat všechny známé vánoční koledy. Příležitost ke sborovému zpěvu dostaly i děti.

Paní Veronika nám připravila opět pěkný zážitek při sólovém zpěvu Tiché noci.

Poděkování také patří Marii a Josefovi a všem dalším zúčastněným.