oficiální web obce

Výsledky hospodaření k 30.11.2012

 

Daňové příjmy            3 031 242,61 Kč

Nedaňové příjmy           900 213,12 Kč

Kapitálové příjmy       3 988 810,- Kč (prodej pozemků)

Přijaté dotace                245 002,- Kč

Příjmy celkem           8 165 267,73 Kč 

 

Běžné výdaje              3 779 209,84 Kč

Investiční výdaje        2 975 090,-  Kč

Výdaje celkem          6 754 299,84 Kč

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 30.11.2012 1 646 594,77 Kč.

 

Dne 23.11.2012 byl krátkodobý úvěr vedený u České spořitelny splacen v plné výši 1 412 291,- Kč.

Zůstatek krátkodobého úvěru k 30.11.2012 byl nulový.

 

 

Informace z evidence obyvatel k 6.12.2012

Odhlášení z TP:

Jana Jírů, Sedlíšťka 15

Přihlášení k TP:

Jan Farský, Jivina 35

Eva Farská, Jivina 35

Počet obyvatel k 6.12.2012 činil 237.

 

Životní jubilea

V prosinci 2012 oslaví:

paní Božena Brožová z Jiviny 90 let.

K tomuto významnému jubileu přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

 

Upozornění

Platby v hotovosti do pokladny na OÚ budou přijímány pouze do 17. prosince 2012.

Po tomto datu platbu proveďte bezhotovostním převodem na číslo účtu: 984865399/0800 Česká spořitelna Turnov.