oficiální web obce

Podle ust. § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,  tímto svolávám první zasedání okrskové volební komise viz. příloha.

zobrazit soubor ,,Oznámení o svolání OVK”.